วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


ชาวเขียว-ขาว ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่10 ก.ค 56 ชาวเขียว-ขาว ร่วมกับคณะคุณครูและบุคลากร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ณ เขตเทศบาลกุมภวาปี "โครงการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด" โดยโครงการนี้ทางโรงเรียนกุมภวาปีจัดขึ้น ให้เยาวชนและประชาชนห่งไกลยาเสพติดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น